Vyberte stranu

V dnešnej dobe existuje nespočetné množstvo druhov zmlúv k najrôznejším právnym aktivitám. Môžete potrebovať zmluvu o podnájme alebo predaji nehnuteľnosti, kúpnu zmluvu, zmluvu o pôžičke, postúpení pohľadávky, prevzatí dlhu alebo o splátkovom kalendári. Ďalej je v ponuke rámcová zmluva o dielo, zmluva k hlavnému i vedľajšiemu zamestnaneckému pomeru, dohoda o vykonaní práce či dohoda o pracovnej činnosti. V rámci občianskeho a rodinného práva budete potrebovať zmluvu upravujúcu majetkové pomery v rodine, závet alebo dedičskú dohodu. Inú zmluvu potom budete potrebovať v prípade založenia spoločnosti, jej predaj alebo kúpu.

Druhou zmlúv je naozaj veľa, a tak Vám ponúkam možnosť nechať si zmluvu expresne prekontrolovať v rámci mojich ponúkaných advokátskych služieb. Zmluvu mi jednoducho pošlete, ja sa na  ňu pozriem, skontrolujem ju z právneho hľadiska a overím jej platnosť. Môžem  Vám poradiť, aké úpravy by ste mali v zmluve urobiť, aby ste optimalizovali podmienky zmluvy pre vlastné potreby, aké ustanovenia sú v zmluve zbytočné a aké ustanovenia sú naopak chybné. Rovnako si u mňa môžete vyžiadať prípravu vzoru danej zmluvy, ktorý potom budete podľa ľubovoľnosti využívať pre vlastné potreby.

Pokiaľ by ste sa radi dozvedeli viac o možnosti vytvárania, kontroly a pripomienkovania zmlúv, kontaktujte ma  prosím, na telefónnom čísle 421 904 366 266.