Vyberte stranu

Právo obchodných spoločností patrí medzi jednu z kľúčových činností mojej bratislavskej advokátskej kancelárie. V rámci tejto oblasti Vám pomôžem pri zakladaní, správe i zrušení obchodných spoločností, a to nielen na Slovensku, ale takmer po celom svete. V oblasti zakladaní a správy zahraničných obchodných spoločností úzko spolupracujem s advokátskymi kanceláriami i účtovníckymi poradcami zo zahraničia.

V neustále meniacich sa právnych predpisoch stojí začínajúci podnikateľ pred závažnou otázkou, a to akou formou má podnikať. Je veľmi dôležité správne nastavenie hneď na začiatku, nakoľko správne nastavený systém môže ochrániť podnikateľa pred riešením prípadných problémov. Nemám na mysli len voľbu medzi podnikaním formou živnostenského oprávnenia alebo formou obchodnej spoločnosti. Pri každej z nich na základe individuálnych potrieb klienta je totiž možné nastaviť ďalšie osobitosti, nakoľko zákon vo väčšine prípadov umožňuje odlišnú úpravu. A práve tu je priestor pre skúseného advokáta, ktorý vie systém podnikania pre klienta nastaviť tak povediac na mieru. Som tu pre Vás,  aby som Vám pomohol v začiatkoch Vášho podnikania, či už pripravil všetko potrebné k založeniu novej spoločnosti alebo kúpe niektorej z existujúcich tzv. ready-made spoločností, prípadne urobil právny audit pred kúpou obchodnej spoločnosti. Počas existencie obchodnej spoločnosti vykonám potrebné zmeny a v prípade potreby zaistím predaj alebo kompletnú likvidáciu existujúcej spoločnosti, zadlženej  či nezadlženej.

Pri zastupovaní klientov v konaní pred živnostenským úradom alebo obchodným registrov využívame zaručený elektronický podpis, vďaka čomu šetríme nielen čas ale aj finančné náklady klientov. Komunikácia prebieha elektronickou formou, nestráca sa tak čas na doručovanie poštou a súdne poplatky sú krátené na polovicu.